Här vill vi visa lite hur det ser ut i Lasses verkstad.

Alla maskiner står i det överfulla garaget. Där sågas det, svarvas, slipas och putsas.

Drygt halva källarvåningen är uppdelad i målning, montering och packavdelning och så ett lager av färdiga hinder, både monterade och omonterade.

Lasse packar hinder.
Här står en del av det som ska monteras