Sjörövarskeppet

Från allra första början hette detta hinder 5:an.