Meddelande från förbundsstyrelsen

Dispensansökan - janssonlisbeth@gmail.com - Gmail

Styrelsen har kommit fram till att så länge kravet om F-skattsedel finns (enligt den gällande regeln sedan 2008) kommer ni/Libra Artic ha dispens att fortsätta få sälja hinder på våra arrangemang så länge ni kan bevisa att ni betalar skatt på annat lagenligt sätt. (Inget ni behöver bevisa nu då ni redan sänt in underlag på detta) 
Med vänlig hälsning, styrelsen genom Karin 

Företag, företagare och skatter

Någon gång i början av 2000-talet (inte 2008 som förbunddstyrelsen skriver, för jag slutade redan 2005), uppstod en diskussion om försäljning av varor på förbundets tävlingar. Vi hade förstått att några sålde svart utan att ha företag.

Vi ville inte medverka till svarta affärer, så därför tillkom en regel som sa, att man var tvungen att kunna uppvisa F-skattsedel för att få vara där med försäljning.

F-skatt

Vad är då F-skatt? Man kan översätta det med Företagarskatt, dvs man tar ut lön från företaget och betalar skatt och arbetsgivaravgifter som egen arbetsgivare. OBS att detta är ingen skatt som företaget betalar! F-skatt innebär att man ansvarar för att skatt och arbetsgivaravgifter betalas in på den lön man tar ut från företaget. Exempel: Tar jag ut 10.000 kr i lön så ska jag betala skatt med ca 3.300 kr och arbetsgivaravgift på ungefär lika mycket. Det är dyrt att vara företagare med de skatter vi har i Sverige.

Det här är något som en anställd löntagare aldrig ser på ett lönebesked, eftersom det är arbetsgivaren som betalar in detta till Skatteverket.

Registrerat företag

När man startar ett eget företag så är det första man gör att registrera företaget hos Bolagsverket och därmed skyddas företagsnamnet. Är man ensam om företaget så registrerar man Enskild Firma. Är man minst två personer så kan man välja Handelsbolag, vilket inne bär att bolagsmännen är juridiskt ansvariga för verksamheten.

Man kan också ha Aktiebolag om man är flera. Då måste man lägga in (för närvarande) minst 50.000 kr i aktiekapital. Ett aktirebolag ska ha en styrelse och bolaget räknas som juridisk person och bolaget måste varje år lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. Fördelen med Aktiebolag är att bolagsskatten är lägre.

Momsregistrering

Sen ansöker man hos Skatteverket om att företaget ska momsregistreras. Libra Artic HB har momsreg.nr/VAT-nr SE969734181701. Man kan välja mellan att betala in momsen varje månad, var tredje månad eller en gång per år.

Företagets skatt

Om det uppstår vinst i företaget ska den beskattas. Varje år gör Skatteverket en bedömning utifrån deklarationen och beräknar hur mycket preliminär skatt man ska betala in varje månad. Sen räknas detta av vid nästa års deklaration och man får antingen tillbaka lite pengar eller får betala in mer.

Försäkringar

Som egen företagare måste man själv skaffa och betala alla försäkringar, som liv- och olycksfallsförsäkring. Övriga försäkringar är: Egendomsförsäkring, Ansvarsförsäkring och Rättsskyddsförsäkring. Allt detta kostar mycket pengar, som bakas in i priset på de varor som säljs.

Bokföring och redovisning

Alla företagare måste ha bokföring och företaget ska deklarera för verksamheten

Idag måste nästan alla företag ha kassaregister som visar kontant betalning eller betalning med kontokort. Undantaget är företag som har en sådan försäljning som understiger 4 basbelopp. Libra Artic HB ligger under den summan eftersom vi fakturerar den mesta försäljningen. Största delen av försäljningen går ju utomlands och då krävs faktura för momsens skull.

Håller utbildning i Starta Eget

Bara genom att vara egen företagare lär man sig mycket om skatteregler mm. Jag har gått ett steg längre. Under min tid som hudvårdskonsult inom Mary Kay var jag den som höll utbildning för alla andra konsulter inom Värmland i just detta att starta företag. Jag var därför ofta i kontakt med Skatteverket i olika frågor som kom upp under utbildningsdagarna och på så vis lärde jag mig mycket.

Tillagd i varukorgen